Het gat tussen marketing en sales

Het gat tussen marketing en sales

Marketing en sales. Ze gaan hand in hand, maar het zijn toch vaak twee aparte afdelingen binnen een bedrijf die weliswaar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, maar toch vaak niet goed met elkaar over weg kunnen. De taak voor marketingafdelingen is het genereren van bekendheid en het bereiken van potentiele klanten. Marketeers proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken en filteren daar dan de geïnteresseerden uit. Dit noemen we ook wel leadgeneratie; het voorbereidende werk naar de verkoop toe. De taak voor salesafdelingen ligt in het daadwerkelijk contact maken met de geïnteresseerden uiteindelijk rondmaken van de verkoop van en het closen van de deal. Gezamenlijk hebben de sales- en marketingafdelingen dus tot doel om omzet te genereren voor de klant en zijn zij sterk afhankelijk van elkaar, maar de samenwerking verloopt vaak niet vlekkeloos.

Enerzijds is de salesafdeling van mening dat de leads die ze doorgestuurd krijgen (nog) niet geschikt zijn om een deal mee te sluiten. Anderzijds zijn de marketeers van mening dat diezelfde leads zeer geschikt zijn, maar dat de salesafdeling simpelweg niet genoeg moeite doet om de deal te closen. Deze frictie zorgt niet voor een vlekkeloos traject van bezoeker naar lead naar klant, terwijl beide afdelingen hetzelfde belang dienen.

Het probleem zit hem volgens salesmanager Edwin Provoost in het feit dat de horizon bij marketingafdelingen meer gericht is op de lange termijn, terwijl salesafdelingen over het algemeen loeren op verkoopkansen en liefst willen scoren op korte termijn. Het is van groot belang dat men zich verplaatst in de denkwijze van de ander en er niet puur gehandeld wordt uit eigenbelang. Samenwerken en het gat dichten is de oplossing.

Dit is nu precies de specialiteit van Custom Connect. Als gamechanger ondersteunt Custom Connect niet alleen het verkoopproces via telefonisch of fysiek klantcontact, maar bezit het ook de vaardigheden, systemen en processen om de gehele funnel van leadgeneratie tot aan de de verkoop te ondersteunen. Het doel voor Custom Connect is om, door optimale samenwerking, te allen tijde te zoeken naar het verder optimaliseren van de Cost to Acquire.

 

Minder dan één miljoen aansluitingen voor een vaste telefoonlijn

Minder dan één miljoen aansluitingen voor een vaste telefoonlijn

De Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector in de Telecommonitor. DeTelecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie, breedband, televisie en bundels op basis van cijfers van de belangrijkste partijen in de telecomsector.

Uit de Telecommonitor blijkt dat, over het eerste kwartaal van 2016, er voor het eerst minder dan een miljoen klanten zijn met een vaste telefoonlijn. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onlangs geplubiceerd.

Volgens Henk Don, bestuurdlid van ACM, komt dit doordat consumenten vaak voordelige telefoonverbindingen worden aangeboden tezamen met internettoegang die de vaste traditionele telefoonlijn vervangen door bellen via een breedbandverbinding. Dit heeft alles te maken met het feit dat de zogenaamde ‘alles-in-één-bundels, waarin drie of vier producten worden gecombineerd (televisie, internet en telefonie), veel populairder blijken te zijn dan het afsluiten van losse abonnementen. Om die reden stopt de ACM ook met een deel van de regulering van vaste telefonie. Uit een analyse blijkt namelijk dat geen van de partijen nog een sterk dominante positie heeft.

 

Vloer-1

Retentie

Retentie is er op gericht om “vast te houden” of in stand te houden. De meest bekende vorm is natuurlijk een verlengingsaanbod doen wanneer het contracteinde in zicht komt. Echter is het niet alleen tegen het contracteinde van toepassing om de klant te pogen vast te houden. Men spreekt ook wel van pre-retentie als een samenloop van een aantal events er voor zorgt dat er een grotere kans bestaat dat een klant zijn contract niet wil verlengen en we dat kunnen voorspellen en tegengaan. Voor meerdere van haar opdrachtgevers, in zowel de consumenten als de zakelijke markt, voert Custom Connect deze activiteiten met succes uit.

Vloer-65

Loyaliteitscall

Loyaliteit gaat over inleving, aandacht en menselijkheid. Het kost weinig en levert veel op bij die klanten die ook de potentie hebben om te groeien of waarvan u de huidige waarde wilt behouden. Het heeft dus ook geen nut verliesgevende klanten die niet kunnen groeien om hun loyaliteit te vragen of terug te winnen. Door bijvoorbeeld telefonisch nazorg te plegen na een grote storing zullen klanten over het algemeen meer tevreden zijn dan klanten die deze nazorg call (Are You Happy) niet gekregen hebben (Service recovery) na de storing. Custom Connect voert voor diverse van haar opdrachtgevers succesvol calls uit binnen de Client Lifecycle met als doel deze te verlengen.

Vloer-60

Cross en upsell

Uw bestaande relaties op een zodanig commerciële en klantvriendelijke wijze benaderen dat men een goed gevoel overhoudt aan het contact en de aanschaf. Daar waar geen verkoop plaatsvindt wordt zoveel als mogelijk informatie verzameld over wanneer men wel tot aanschaf over zou kunnen gaan en daarmee weer leads te genereren voor een volgende benadering. Door onze aanpak benut u de potentie bij uw bestaande klanten op een efficiënte en effectieve wijze, wordt de klantentevredenheid positief beïnvloed en wordt de toekomstige opvolging vergemakkelijkt (Lead generatie). Voor meerdere van haar opdrachtgevers, in zowel de consumenten als de zakelijke markt, voert Custom Connect deze activiteiten met succes uit.

Vloer-53

Welcome Call

Wat is er nu leuker dan dat je na aanschaf van een product en/of dienst persoonlijk wordt benaderd om je te verwelkomen en dat moment tevens gebruikt wordt om vragen of issues die ontstaan zijn in het proces van klant worden, te beantwoorden. Een warm welkom genereren is essentieel om een nieuwe relatie met een klant goed te starten omdat de meeste afbreuk vaak aan het begin van een relatie ontstaat. Gezien de hoge kosten die gemoeid zijn met het werven van een nieuwe klant dus een belangrijke stap om ook daadwerkelijk tevreden de klantrelatie te starten. Voor meerdere van haar opdrachtgevers, in zowel de consumenten als de zakelijke markt, voert Custom Connect deze activiteiten met succes uit.

Vloer-61

Marktonderzoek

Van het ondersteunen van diepgaande kwantitatieve onderzoeken voor gemeentes tot en met toetsing van de tevredenheid over het gevoerde gesprek. Custom Connect is bekend met diverse vormen van veldwerk en het optimaliseren van de benodigde respons en medewerkingsbereidheid.

 

sfeerbeeld2

Leadgeneratie

Volgens ons betreft Leadgeneratie alle activiteiten die gericht zijn op het in contact komen met potentiële klanten. Er zijn veel manieren om leads te genereren, zoals mediarelaties, promotie-evenementen, e-marketing, netwerkevenementen, beurzen en uiteraard via telemarketing. Bij al deze methoden wordt er op een bepaalde manier een schifting gemaakt tussen degenen die interesse hebben in een product of dienst en degenen die dat niet hebben. Degene die wel interesse hebben kunnen dan bijvoorbeeld opgevolgd worden voor een bezoekafspraak of worden  door eigen verkopers van de opdrachtgever opgevolgd. Het succes wordt bepaald door de snelheid van opvolging: ‘The early bird gets the worm’. Voor meerdere van haar opdrachtgevers, in zowel de consumenten als de zakelijke markt, voert Custom Connect deze activiteiten met succes uit.

Vloer-21

Leadkwalificatie

Leadkwalificatie wordt vaak verward met Leadgeneratie, er is een belangrijk verschil. Bij kwalificatie wordt achterhaald of een persoon of bedrijf voldoet aan bepaalde voorwaarden / kenmerken. De afstemming over deze randvoorwaarden en wanneer een lead gekwalificeerd is, is daarbij essentieel. Wanneer ook interesse gewekt dient te worden is er sprake van Leadgeneratie. Leadkwalificatie is altijd onderdeel van een vooropgezette contactstrategie en Leadgeneratie programma, wat inhoudt dat de kwaliteit van opvolging (on- of offline) en een goed gestructureerde feedback-loop het uiteindelijke resultaat bepalen. Voor meerdere van haar opdrachtgevers, in zowel de consumenten als de zakelijke markt, voert Custom Connect deze activiteiten met succes uit.

Vloer-64

Directe verkoop

Het gaat uiteindelijk om het maximale netto resultaat voor de opdrachtgever en de drang van onze organisatie om continu te zoeken naar het optimum in de Cost to Acquire en het rendement voor de opdrachtgever. Het verkopen van een product en/of dienst aan de telefoon is een zeer gespecialiseerde activiteit waarbij, rekening houdend met geldende wet- en regelgeving, veel kennis en ervaring is opgedaan met verkoop in zowel de zakelijke als in de consumentenmarkt. Maximale conversie en klantvriendelijkheid horen daarbij, volgens ons, hand in hand te gaan.