Vloer-1

Retentie

Retentie is er op gericht om “vast te houden” of in stand te houden. De meest bekende vorm is natuurlijk een verlengingsaanbod doen wanneer het contracteinde in zicht komt. Echter is het niet alleen tegen het contracteinde van toepassing om de klant te pogen vast te houden. Men spreekt ook wel van pre-retentie als een samenloop van een aantal events er voor zorgt dat er een grotere kans bestaat dat een klant zijn contract niet wil verlengen en we dat kunnen voorspellen en tegengaan. Voor meerdere van haar opdrachtgevers, in zowel de consumenten als de zakelijke markt, voert Custom Connect deze activiteiten met succes uit.

Vloer-65

Loyaliteitscall

Loyaliteit gaat over inleving, aandacht en menselijkheid. Het kost weinig en levert veel op bij die klanten die ook de potentie hebben om te groeien of waarvan u de huidige waarde wilt behouden. Het heeft dus ook geen nut verliesgevende klanten die niet kunnen groeien om hun loyaliteit te vragen of terug te winnen. Door bijvoorbeeld telefonisch nazorg te plegen na een grote storing zullen klanten over het algemeen meer tevreden zijn dan klanten die deze nazorg call (Are You Happy) niet gekregen hebben (Service recovery) na de storing. Custom Connect voert voor diverse van haar opdrachtgevers succesvol calls uit binnen de Client Lifecycle met als doel deze te verlengen.

Vloer-60

Cross en upsell

Uw bestaande relaties op een zodanig commerciële en klantvriendelijke wijze benaderen dat men een goed gevoel overhoudt aan het contact en de aanschaf. Daar waar geen verkoop plaatsvindt wordt zoveel als mogelijk informatie verzameld over wanneer men wel tot aanschaf over zou kunnen gaan en daarmee weer leads te genereren voor een volgende benadering. Door onze aanpak benut u de potentie bij uw bestaande klanten op een efficiënte en effectieve wijze, wordt de klantentevredenheid positief beïnvloed en wordt de toekomstige opvolging vergemakkelijkt (Lead generatie). Voor meerdere van haar opdrachtgevers, in zowel de consumenten als de zakelijke markt, voert Custom Connect deze activiteiten met succes uit.

Vloer-53

Welcome Call

Wat is er nu leuker dan dat je na aanschaf van een product en/of dienst persoonlijk wordt benaderd om je te verwelkomen en dat moment tevens gebruikt wordt om vragen of issues die ontstaan zijn in het proces van klant worden, te beantwoorden. Een warm welkom genereren is essentieel om een nieuwe relatie met een klant goed te starten omdat de meeste afbreuk vaak aan het begin van een relatie ontstaat. Gezien de hoge kosten die gemoeid zijn met het werven van een nieuwe klant dus een belangrijke stap om ook daadwerkelijk tevreden de klantrelatie te starten. Voor meerdere van haar opdrachtgevers, in zowel de consumenten als de zakelijke markt, voert Custom Connect deze activiteiten met succes uit.

Vloer-61

Marktonderzoek

Van het ondersteunen van diepgaande kwantitatieve onderzoeken voor gemeentes tot en met toetsing van de tevredenheid over het gevoerde gesprek. Custom Connect is bekend met diverse vormen van veldwerk en het optimaliseren van de benodigde respons en medewerkingsbereidheid.

 

sfeerbeeld2

Leadgeneratie

Volgens ons betreft Leadgeneratie alle activiteiten die gericht zijn op het in contact komen met potentiële klanten. Er zijn veel manieren om leads te genereren, zoals mediarelaties, promotie-evenementen, e-marketing, netwerkevenementen, beurzen en uiteraard via telemarketing. Bij al deze methoden wordt er op een bepaalde manier een schifting gemaakt tussen degenen die interesse hebben in een product of dienst en degenen die dat niet hebben. Degene die wel interesse hebben kunnen dan bijvoorbeeld opgevolgd worden voor een bezoekafspraak of worden  door eigen verkopers van de opdrachtgever opgevolgd. Het succes wordt bepaald door de snelheid van opvolging: ‘The early bird gets the worm’. Voor meerdere van haar opdrachtgevers, in zowel de consumenten als de zakelijke markt, voert Custom Connect deze activiteiten met succes uit.

Vloer-21

Leadkwalificatie

Leadkwalificatie wordt vaak verward met Leadgeneratie, er is een belangrijk verschil. Bij kwalificatie wordt achterhaald of een persoon of bedrijf voldoet aan bepaalde voorwaarden / kenmerken. De afstemming over deze randvoorwaarden en wanneer een lead gekwalificeerd is, is daarbij essentieel. Wanneer ook interesse gewekt dient te worden is er sprake van Leadgeneratie. Leadkwalificatie is altijd onderdeel van een vooropgezette contactstrategie en Leadgeneratie programma, wat inhoudt dat de kwaliteit van opvolging (on- of offline) en een goed gestructureerde feedback-loop het uiteindelijke resultaat bepalen. Voor meerdere van haar opdrachtgevers, in zowel de consumenten als de zakelijke markt, voert Custom Connect deze activiteiten met succes uit.

Vloer-64

Directe verkoop

Het gaat uiteindelijk om het maximale netto resultaat voor de opdrachtgever en de drang van onze organisatie om continu te zoeken naar het optimum in de Cost to Acquire en het rendement voor de opdrachtgever. Het verkopen van een product en/of dienst aan de telefoon is een zeer gespecialiseerde activiteit waarbij, rekening houdend met geldende wet- en regelgeving, veel kennis en ervaring is opgedaan met verkoop in zowel de zakelijke als in de consumentenmarkt. Maximale conversie en klantvriendelijkheid horen daarbij, volgens ons, hand in hand te gaan.