Vanuit niet-fysiek, fysiek en online kanalen helpen we bedrijven met hun markt te communiceren. We leveren diensten op het gebied van: online communicatie, verkoop via beurzen, Face-to-Face verkoop, telefonische verkoop, direct sales, marktonderzoek, inbound sales en service en leadgeneratie. Zowel in de zakelijke markt als in de consumentenmarkt. Custom Connect beheerst daarbij alle facetten, van advies tot en met uitvoering.

Custom Connect is tevens voorloper op het gebied van Compliance binnen de sterk toenemende wet- en regelgeving op Privacy en Permission Based Marketing. Alle processen op het gebied van Compliance zijn bij ons beschreven en worden streng bewaakt door onze Compliance Manager en het compliance team, zodat we een strikte handhaving van de  regels omtrent kwaliteit maximaal kunnen faciliteren.

De inhoud van klantcontact, zoals wij dat voor onze opdrachtgevers uitvoeren, hangt af van het moment dat dit contact binnen de Lifecycle van de klant plaatsvindt en welke contactstrategie de opdrachtgever voert of zou moeten voeren. We verdelen dit grofweg naar Sales of Service gerelateerde activiteiten.

BRANCHES


  • Telecom
  • Kansspelen
  • Webwinkels
  • Utilities
  • Openbaar vervoer
  • Automotive
  • Logistiek
  • Financiële dienstverlening
  • Overheid
  • Gezondheidszorg