Directe verkoop

Het gaat uiteindelijk om het maximale netto resultaat voor de opdrachtgever en de drang van onze organisatie om continu te zoeken naar het optimum in de Cost to Acquire en het rendement voor de opdrachtgever. Het verkopen van een product en/of dienst aan de telefoon is een zeer gespecialiseerde activiteit waarbij, rekening houdend met geldende wet- en regelgeving, veel kennis en ervaring is opgedaan met verkoop in zowel de zakelijke als in de consumentenmarkt. Maximale conversie en klantvriendelijkheid horen daarbij, volgens ons, hand in hand te gaan.