Marktonderzoek

Van het ondersteunen van diepgaande kwantitatieve onderzoeken voor gemeentes tot en met toetsing van de tevredenheid over het gevoerde gesprek. Custom Connect is bekend met diverse vormen van veldwerk en het optimaliseren van de benodigde respons en medewerkingsbereidheid.