Bel-Me-Niet-Register bevat miljoen oude nummers

Stichting Infofilter laat weten dat een deel van de telefoonnummers, ruim 1,1 miljoen, van vóór 1 oktober 2009 nog in het Bel-me-niet register staan. Of de spreekwoordelijke bezem hier doorheen moet, laat de BMNR-beheerder over aan de individuele consument.

Tijdens het doorvoeren van verbeteringen in de datakwaliteitsprocessen en de daarbij behorende controles kwam de presentie van oude telefoonnummers aan het licht. Werden telefoonnummers in de oude situatie nog voor een periode van drie jaar ingeschreven, sinds 1 oktober 2009 staan ze voor onbepaalde duur in het Bel-me-niet register. ‘Na een zorgvuldige afweging en in overleg met het ministerie van Economische Zaken is besloten deze nummers niet te verwijderen, maar ze net als alle andere nummers in het register, mee te nemen in de reguliere opschoning’, licht Stichting Infofilter toe. ‘Zouden we deze nummers verwijderen, dan is de verwachting dat er vele consumentenklachten zullen komen. Negeren we die klachten, dan leidt dat bij hen tot irritatie. Dit staat op gespannen voet met de doelstelling van het Bel-me-niet Register.’ Consumenten die toch hun telefoonnummer uit het register verwijderd willen hebben, kunnen dit aangeven. De beheerder zal die wens dan uitvoeren.

De afgelopen tijd zette Stichting Infofilter sterk in op het versterken van de datakwaliteit van het register. 450.000 telefoonnummers zijn verwijderd omdat ze incorrect zijn, niet meer in gebruik zijn of van eigenaar zijn veranderd.