Het nieuwe klantcontact

De opkomst van het internet heeft de manier waarop we ons oriënteren, de keuzes die we maken en de wijze waarop we onze aankopen verrichten structureel veranderd. Fysiek klantcontact is steeds meer verschoven naar koop op afstand. Grotere assortimenten, ruimere openingstijden en efficientere retourprocessen op internet hebben geleid tot een grotere flexibiliteitsvraag vanuit klanten naar de corporate opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn niet volledig in staat om de gevraagde flexibiliteit zelf te bieden en verleggen deze flexibiliteitsvraag naar hun facilitaire partners.

De opkomst van social media heeft ervoor gezorgd dat de verantwoordelijkheid voor klantcontact bij corporate opdrachtgevers verschoven is van sec ‘operationele uitvoering’ naar ‘strategisch en bedrijfs-kritisch’. Klantcontact wordt hoger gewaardeerd, zowel qua benodigde kennis als financiën en risico’s. Hierdoor hechten corporate opdrachtgevers veel waarde aan continuïteit van bedrijfsvoering van hun facilitaire partners.

Het Custom Connect-gevoel

Wij zijn ervan overtuigd dat je klantcontact pas echt succesvol kunt uitvoeren als je samenwerkt met opdrachtgevers, collega’s en leveranciers. Door respectvol om te gaan met de belangen van alle stakeholders. Duidelijkheid en fatsoen, juist bij tegenstrijdige belangen, prevaleren bij ons boven opportunisme en korte termijn gewin. Geven zonder daar iets voor terug te vragen in plaats van ‘voor wat, hoort wat’. Die overtuiging heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen: door veel te geven, krijg je heel veel terug. Wij noemen dat zelf ‘het Custom Connect-gevoel’.

Bij Custom Connect zijn medewerkers geen ‘headcount’, maar collega’s die een toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers leveren en in ruil daarvoor een vast contract verdienen. Compliancy is bij ons geen noodzakelijk door de wetgever opgelegd kwaad, maar een kwestie van fatsoen en moraliteit. Deze, voor ons normale, omgangsvormen, worden door onze opdrachtgevers en collega’s hoog gewaardeerd en we krijgen hier veel continuïteit en flexibiliteit voor terug.

Continuïteit en flexibiliteit

De continuïteitsvraag willen we invullen door solide financieel beheer, voldoende schaalgrootte en fatsoenlijke, ethische bedrijfsvoering. Eerst sparen en dan pas uitgeven. Groot genoeg zijn om schaalvoordelen te kunnen realiseren. Met anderen omgaan, zoals jij verwacht dat er ook met jou wordt omgegaan. Flexibiliteit zit niet in arbeidscontracten, maar in de harten van mensen.

De medewerkers-betrokkenheid creëren we door onze open bedrijfscultuur, waarin medewerkers dicht betrokken worden bij Custom Connect, goed gefaciliteerd worden in hun dagelijkse werkzaamheden en veel ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling. We leren onze medewerkers echt een vak. Flexibiliteit in contracten creëren we door kortere contracttermijnen met hogere kosten te laten prevaleren boven langere contracttermijnen met lagere kosten.

De game-changer

Voor Custom Connect is groei niet een doel op zich, maar een resultante van datgene wat we voor onze klanten doen. Custom Connect wil graag de ‘game-changer’ zijn die klantcontact op een fatsoenlijke en ethische manier uitvoert, door mens en organisatie met elkaar te verbinden en gezamenlijke belangen van alle stakeholders te verenigen.

Custom Connect heeft talloze malen bewezen een uitstekende partner te zijn op strategisch en commercieel terrein. Door onze gerichte werkwijze zijn medewerkers bij ons in staat om complexe communicatievraagstukken terug te brengen tot een onderscheidende positionering en deze helder en duidelijk te communiceren. Hierbij zoekt Custom Connect altijd naar de juiste balans tussen ratio en emotie.